You are here

Di chuột để xem ảnh lớn

SKW6148

Mã sản phẩm: SKW6148
Giá khuyến nghị: 5.300.000 VNĐ
Giới tính
Bộ sưu tập
Chất liệu vỏ
Kích cỡ vỏ
41mm
Độ dày vỏ
8mm
Màu mặt đồng hồ
Kiểu dây
Màu dây
Độ chịu nước