You are here

Di chuột để xem ảnh lớn

SKW6220

Mã sản phẩm: SKW6220
Giá khuyến nghị: 5.650.000 VNĐ
Giới tính
Chất liệu vỏ
Kích cỡ vỏ
40mm
Độ dày vỏ
7mm
Màu mặt đồng hồ
Kiểu dây
Màu dây
Độ chịu nước