You are here

Di chuột để xem ảnh lớn

SKW6223

Mã sản phẩm: SKW6223
Giá khuyến nghị: 6.650.000 VNĐ
Giới tính
Chất liệu vỏ
Kiểu dáng
Kích cỡ vỏ
40mm
Độ dày vỏ
7mm
Màu mặt đồng hồ
Kiểu dây
Chất liệu dây
Màu dây
Độ chịu nước